analyse

Debitor- og Kreditorstyring

Når din virksomhed modtager regninger fra dine kreditorer kan det være nødvendigt at afstemme dine kreditor-konti løbende så du har overblik over hvor, mange penge du skylder dine kreditorer og hvornår de skal betales.

En løbende afstemning af dit regnskab og konti giver derfor et meget større overblik over hvordan likviditeten og driften ser ud.

Omkostningsstyring

Regnskabssupporten har stor erfaring i omkostnings optimering og kan hjælpe med at gennemgå din virksomhedsomkostninger, der kan typisk findes besparelser på:

  • Forsikringer
  • Bilomkostninger
  • Bankomkostninger
  • Telefon & internet
  • IT support omkostninger
  • Lease/leje/købe aktiver
  • Lagerbindinger
  • El & miljø afgifter
  • Overvågning af personaleomkostninger
  • Lønninger

Løn

RegnskabsSupporten kan tilbyde at indberette løn oplysninger for dine ansatte, uanset om det er 14 dags lønnede eller månedslønnede på dit lønsystem.

RegnskabsSupporten sørger for indberetningen af lønnen, du skal kun sørge for at aflever timesedler og andet materiale på dine ansatte til den aftalte tid.

For månedslønnede skal timesedler mm. Være hos RegnskabsSupporten senest den 22. i måneden kl. 09.00, for 14 dags lønnede mindst 4 hverdage før lønudbetalingen.

Indberetning af Skat, ATP AM-Bidrag m.v. indberettes automatisk via lønsystemet og trækkes automatisk på din bankkonto.

Det aftales individuelt i hvilket format RegnskabsSupporten skal modtage lønoplysningerne.