rapporter

Måneds- og kvartalsrapporter

  • Perioderegnskabsrapporter
  • Likviditetsregnskab

RegnskabsSupporten, kan give dig et opdateret overblik over dit regnskab, med det interval du ønsker det - typisk vil der være brug for enten måneds eller kvartalsmæssige rapporter.

RegnskabsSupporten kan udarbejde dig en rapport, indeholdende en analyse af dit regnskab, eller vi kan gennemgå dit regnskab i hovedtræk sammen, alt efter hvad vi aftaler.

Budget- budgetopfølgning

  • Budget udarbejdelse
  • Budgetopfølgning

De fleste virksomheder har brug for, at lave et budget til at styre efter, for løbende at kunne træffe de rigtige dispositioner.

RegnskabsSupporten kan hjælpe virksomheden med budgetlægning, og indarbejde dette i bogføringssystemet.

Derudover kan RegnskabsSupporten løbende lave budgetopfølgning til virksomhedens realiserede tal, så der dannes et overblik over virksomhedens situation løbende - hvordan er indtægterne og omkostningerne i forhold til det budgetterede.

Hvor ofte dette er nødvendigt aftales med virksomheden, men det vil typisk være i forbindelse med måneds eller kvartals rapporter.